Zachodniopomorska Gala Informatyczna

z okazji obchodów 70-lecia informatyki w Polsce.

70-ta rocznica narodzin informatyki w Polsce to doskonała okazja do wspomnień, podsumowania i wyróżnienia osiągnięć minionych lat, a także prezentacji aktualnych dokonań i kierunków rozwoju. W tym celu Zachodniopomorski Oddział PTI organizuje wydarzenie poświęcone osobom i przedsięwzięciom, które tworzyły i tworzą informatyczną historię regionu Zachodniopomorskiego.

15 listopada 2018

Program

16:30-17:00
Powitalna kawa
17:00-17:05
Uroczyste rozpoczęcie, powitanie gości
Tomasz Komorowski (Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
17:05-17:15
Przemówienia Prezesa PTI oraz przedstawicieli władz lokalnych
Włodzimierz Marciński (Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
17:15-17:40
70 lat Informatyki Polskiej
Marek Hołyński (wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczący Komitetu Organizacyjno-programowego Jubileuszu 70-lecia Polskiej Informatyki)
17:40-18:00
Rozwój informatyki na Pomorzu Zachodnim - historia
Zdzisław Szyjewski (Polskie Towarzystwo Informatyczne / Uniwersytet Szczeciński)
18:00-18:20
Akademicka Miejska Sieć Komputerowa w Szczecinie - wczoraj i dziś
Krzysztof Bogusławski (Dyrektor Akademickiego Centrum Informatyczne ZUT w Szczecinie)
18:20-18:40
Rozwój informatyki na Pomorzu Zachodnim - trendy
Andrzej Feterowski (Prezes Technoparku Pomerania)
18:40-19:00
Rozwój kadr informatycznych - od szkoły podstawowej do pracownika
Robert Król (Z-ca Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Ministerstwo Cyfryzacji)
19:00-19:15
Wręczanie medali i wyróżnień 70-lecia Informatyki Polskiej
Włodzimierz Marciński, Tomasz Komorowski (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
19:15-19:45
Koncert, muzyka na żywo
19:45-21:00
Poczęstunek i rozmowy kuluarowe

Technopark Pomerania to zespół budynków w których stwarzone zostały dogodne warunki do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na teleinformatykę.

Jest to atrakcyjna przestrzeń techniczna, laboratoryjna i biurowa dla rozpoczynających działalność startupów czy spin offów, jak i już istniejących mikro i małych firm ale też i dojrzałych firm z branży ICT. W wyniku współpracy i różnych formalnych nieformalnych kontaktów i powiązań następuje ciągły proces wymiany wiedzy i pomysłów, stanowiąc podstawę do innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

W tym nowoczesnym kompleksie odbędzie się Zachodniopomorska Gala Informatyczna. Oznacza to, że historia informatyki na Pomorzu Zachodnim zagości w miejscu, które aktualnie tworzy przyszłą historię naszego regionu.

Gala odbędzie się w sali Castanea C.0.11, budynek F2, ul. Cyfrowa 4 w Szczecinie. Wstęp tylko dla zaproszonych gości.

Organizacje zaangażowane w przygotowanie Gali

Relacja z Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej

W dniu 15 listopada 2018 w TECHNOPARKU POMERANIA odbyła się Zachodniopomorska Gala Informatyczna z okazji obchodów 70-lecia informatyki w Polsce. Podczas gali miały miejsce różne wystąpienia dotyczące historii informatyki, jej etapów rozwoju na Pomorzu Zachodnim, jak również podsumowania aktualnej sytuacji oraz próby prognoz przyszłości (więcej patrz program). W Gali wzięli udział znakomici goście reprezentujący zarówno ogólnopolskie jak i lokalne władze Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przedstawiciele ogólnopolskich i lokalnych władz oraz instytucji. Gala zgromadziła również cały szereg wspaniałych gości, którzy w ten sposób uczcili obchody 70-lecia informatyki w Polsce.

Korzystając z okazji wydarzenia jakim była Zachodniopomorska Gala Informatyczna, wręczone zostały również medale i wyróżnienia z okazji 70-lecia informatyki w Polsce. Swoje medale odebrali prof. Wojciech Olejniczak oraz dr Barbara Królikowska. Wręczone zostały również Statuetki 70-lecia Informatyki w Polsce, którymi uhonorowani zostali:

Prof. Wojciech Bąkowski, który kierował w latach 80-tych projektem polegającym na opracowaniu i wdrożeniu systemu ewidencji pojazdów REJESTR w UM Szczecin.

Prof. Ignacy Dziedziczak, członek założyciel PTI. Aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, organizator licznych konferencji dotyczących informatyki w księgowości w szczególności INFRA.

Prof. Leon Dorozik, Który w latach 80-tych kierował projektem budowy i wdrożenia systemu TRANSTER, którego celem było eliminowanie pustych przebiegów w transporcie ciężarowym na terenie całego kraju, w ramach PKS.

Prof. Edward Kolbusz - aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego PTI, inicjator i organizator licznych konferencji informatycznych między innymi INFOGRYF.

Prof. Antoni Nowakowski, aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, inicjator i organizator licznych konferencji informatycznych między innymi INFOGRYF.

Prof. Józef Perenc kierował projektem „Sterowanie parkiem wagonów OPW”, mającym na celu wspomaganie systemu rozliczeń wspólnego parku wagonów towarowych w ramach krajów RWPG.

Prof. Jerzy Sołdek, m.in. inicjator i realizator budowy Akademickiej Sieci Komputerowej w Szczecinie oraz włączenia jej do sieci krajowej z dostępem do Internetu. Obok aktywności organizacyjnej prof. J. Sołdek aktywnie szkolił i wychowywał liczne grono wybitnych informatyków. Szczególnym osiągnięciem było zbudowanie od podstaw Wydziału Informatyki na Politechnice Szczecińskiej.

Dr inż. Krzysztof Bogusławski, współtwórca i projektant Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie oraz wieloletni dyrektor Akademickiego Centrum Informatyki administrującego AMSK. Przedstawiciel ZUT w Radzie Konsorcjum Pionier - naukowej sieci akademickiej.

Dr Tomasz Komorowski, aktualny prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI, inicjator i organizator licznych przedsięwzięć organizowanych zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Pomysłodawca i realizator wznowienia po 10 latach wydawania Biuletynu PTI. Główny organizator konferencji Sejmik Młodych Informatyków. Kandydatura Tomasza Komorowskiego została wysunięta osobiście przez Prezesa PTI i przyjęta przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Andrzej Feterowski, prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. TECHNOPARK POMERANIA. Kierowane przez niego zespoły zdobyły dwukrotnie tytuł Lidera Informatyki i tytuł Lidera Informatyki XX-lecia, nagrody przyznawanej przez czasopismo Computerworld.

Mirosław Zajdel, aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, inicjator i organizator licznych przedsięwzięć proedukacyjnych związanych z promowaniem informatyki, od 1997 roku Koordynator Regionalny ECDL, twórca i współtwórca wielu rozwiązań informatycznych.

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawniej Politechniki Szczecińskiej) funkcjonuje od 1999 roku, jednak ma swoje początki w 1971 r. kiedy to powstał kierowany przez prof. Jerzego Sołdka Zakład Teorii Mechanizmów i Podstaw Automatycznej Regulacji. Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne stawiają WI ZUT na czele informatycznych jednostek naukowo-edukacyjnych regionu.

Technikum Informatyczne SCI, SZCZECIŃSKIE COLLEGIUM INFORMATYCZNE – Kształcące młodzież w regionie na specjalnościach: programowanie, programowanie gier, programowanie z elementami testowania oprogramowania. Realizuje również projekty unijne, w ramach których uczniowie uzyskują międzynarodowe certyfikaty programistyczne i sieciowe.

Certum – należące do Asseco Data Systems SA polskie centrum certyfikacji zlokalizowane w Szczecinie. Lider podpisu elektronicznego w Polsce oraz czołowy dostawca niekwalifikowanych usług zaufania w Europie. Funkcjonuje od przeszło 20 lat wspierając rozwój polskiej gospodarki.

Fundacja NETCAMP, której założyciele (Maciej Jankowski, Robert Król i Artur Kubiak) tworzyli najnowszą informatyczną historię regionu. Bardzo liczne spotkania branży informatycznej, inicjatywy edukacyjne, czy start-up’owe pokazują, że można łączyć pasję do informatyki i zaangażowanie społeczne z działalnością biznesową. Fundacja ma za sobą 10 lat inspirujących aktywności i planuje kolejne.

Galeria zdjęć

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image