Zachodniopomorska Gala Informatyczna

z okazji obchodów 70-lecia informatyki w Polsce.

70-ta rocznica narodzin informatyki w Polsce to doskonała okazja do wspomnień, podsumowania i wyróżnienia osiągnięć minionych lat, a także prezentacji aktualnych dokonań i kierunków rozwoju. W tym celu Zachodniopomorski Oddział PTI organizuje wydarzenie poświęcone osobom i przedsięwzięciom, które tworzyły i tworzą informatyczną historię regionu Zachodniopomorskiego.

15 listopada 2018

Program Gali

16:30-17:00
Powitalna kawa
17:00-17:05
Uroczyste rozpoczęcie, powitanie gości
Tomasz Komorowski (Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
17:05-17:15
Przemówienia Prezesa PTI oraz przedstawicieli władz lokalnych
Włodzimierz Marciński (Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
17:15-17:40
70 lat Informatyki Polskiej
Marek Hołyński (wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczący Komitetu Organizacyjno-programowego Jubileuszu 70-lecia Polskiej Informatyki)
17:40-18:00
Rozwój informatyki na Pomorzu Zachodnim - historia
Zdzisław Szyjewski (Polskie Towarzystwo Informatyczne / Uniwersytet Szczeciński)
18:00-18:20
Akademicka Miejska Sieć Komputerowa w Szczecinie - wczoraj i dziś
Krzysztof Bogusławski (Dyrektor Akademickiego Centrum Informatyczne ZUT w Szczecinie)
18:20-18:40
Rozwój informatyki na Pomorzu Zachodnim - trendy
Andrzej Feterowski (Prezes Technoparku Pomerania)
18:40-19:00
Rozwój kadr informatycznych - od szkoły podstawowej do pracownika
Robert Król (Z-ca Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Ministerstwo Cyfryzacji)
19:00-19:15
Wręczanie medali i wyróżnień 70-lecia Informatyki Polskiej
Włodzimierz Marciński, Tomasz Komorowski (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
19:15-19:45
Koncert, muzyka na żywo
19:45-21:00
Poczęstunek i rozmowy kuluarowe
Podany program może ulec zmianie

Technopark Pomerania to zespół budynków w których stwarzone zostały dogodne warunki do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na teleinformatykę.

Jest to atrakcyjna przestrzeń techniczna, laboratoryjna i biurowa dla rozpoczynających działalność startupów czy spin offów, jak i już istniejących mikro i małych firm ale też i dojrzałych firm z branży ICT. W wyniku współpracy i różnych formalnych nieformalnych kontaktów i powiązań następuje ciągły proces wymiany wiedzy i pomysłów, stanowiąc podstawę do innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

W tym nowoczesnym kompleksie odbędzie się Zachodniopomorska Gala Informatyczna. Oznacza to, że historia informatyki na Pomorzu Zachodnim zagości w miejscu, które aktualnie tworzy przyszłą historię naszego regionu.

Gala odbędzie się w sali Castanea C.0.11, budynek F2, ul. Cyfrowa 4 w Szczecinie. Wstęp tylko dla zaproszonych gości.

Organizacje zaangażowane w przygotowanie Gali