Strona główna
Cyfrozaury
Poland of IT masters

   Aktualne informacje dotyczące składek członkowskich 

Składki członkowskie na rok 2022 oraz 2023:

- dla osób w wieku do 20 lat*: 0 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
- dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
- dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 20 zł wpisowe, 80 zł składka członkowska;
- dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
- dla osób w wieku powyżej 75 lat: 20 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 20 zł w pozostałych przypadkach
 
* dotyczy okresu od daty obowiązywania nowej treści Statutu PTI, uchwalonej przez Walny Zjazd Delegatów PTI w dniu 11-09-2021 r.

Termin zapłaty składki upływa 31 marca

Składki można wpłacać przez:
- system bazy członkowskiej SORGA
- na konto OZP PTI.
BZ WBK 65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

Pełna informacja o składkach:
https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/skladki-czlonkowskie/

Składki członkowskie na rok 2018, 2019, 2020, 2021:

20 zł/rok - składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów,
80 zł/rok - składka dla członków zwyczajnych.
---
20 zł - jednorazowa opłata wpisowa dla wszystkich nowych członków.