Dane kontaktowe
 
Oddzia Zachodniopomorski PTI
Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Uniwersytet Szczeciski
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
 
obsuga techniczna: g.szyjewski@gorg.pl