Sprawdzenie stanu składek członkowskich

 
Imię:
 
 
Nazwisko:

Składki wpłacone bezpośrednio na konto w BZWBK będą widoczne na koncie członka do 10 dnia kolejnego miesiąca.
Składki wpłacane przez Wpłatomat widoczne są bez opóźnień.