Strona główna
Cyfrozaury
Poland of IT masters

Skład Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PTI
L.p.
Nazwisko i Imię
Funkcja
Miejscowość
1
prezes
Szczecin
2
wiceprezes
Szczecin
3
wiceprezes
Koszalin
4
skarbnik, sekretarz
Szczecin
5
członek zarządu
Szczecin
6
członek zarządu
Mierzyn
7
członek zarządu
Szczecin
 
Skład Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału PTI
L.p.
Nazwisko i Imię
Funkcja
Miejscowość
1
przewodniczący
Szczecin
2
sekretarz
Koszalin
3
 
Szczecin
 
Skład Sądu Koleżeńskiego Zachodniopomorskiego Oddziału PTI
L.p.
Nazwisko i Imię
Funkcja
Miejscowość
1
przewodniczący
Szczecin
2
zastę™pca przewodniczącego
Koszalin
3
 
Mierzyn