Strona główna
Cyfrozaury
Poland of IT masters

Skład Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PTI
L.p.
Nazwisko i Imię
Funkcja
Miejscowość
1
prezes
Szczecin
2
wiceprezes
Szczecin
3
wiceprezes
Szczecin
4
skarbnik, sekretarz
Szczecin
5
członek zarządu
Szczecin
6
członek zarządu
Koszalin
7
członek zarządu
Mierzyn
8
członek zarządu
Szczecin
9
członek zarządu
Szczecin
 
Skład Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału PTI
L.p.
Nazwisko i Imię
Funkcja
Miejscowość
1
przewodniczÂąca
Szczecin
2
sekretarz
Szczecin
3
 
Stargard Szczeciński
 
Skład Sądu Koleżeńskiego Zachodniopomorskiego Oddziału PTI
L.p.
Nazwisko i Imię
Funkcja
Miejscowość
1
przewodniczący
Szczecin
2
zastę™pca przewodniczącego
Koszalin
3
 
Szczecin