Strona główna
Cyfrozaury
Poland of IT masters

   Zapisy do Zachodniopomorskiego Oddziału PTI 
Członkami Polskiego Towarzystwa Informatycznego mogą zostać osoby które:

- ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,

lub

- mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowaw ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była związana z informatyką,

lub

- studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką,

lub

- inne osoby których osiągnięcia w dziedzinie informatyki lub działalność na rzecz PTI uzasadniają przyjęcie.

oraz

posiadają dwie osoby (będące już członkami PTI) rekomendujące ich kandydaturę.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

lub
POBIERZ, WYPEŁNIJ, ZESKANUJ I PRZYŚLIJ