Strona główna
Cyfrozaury
Poland of IT masters

   Polecane konferencje 

 
Konferencja Informatyka w zarządzaniu będzie miejscem prezentacji wyników badań naukowych z obszaru będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania informatyki i nauk o zarządzaniu, w szczególności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do wspomagania różnych aspektów funkcjonowania organizacji. Dodatkowo konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów, a także nawiązania kontaktów w celu podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie współpracy nauki i biznesu.
 

 
Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy, najnowszych osiągnięć naukowych i trendów w zakresie wykorzystania metod komputerowych w ekonomii eksperymentalnej. Zachęcamy do zgłaszania referatów, które mogłyby inspirować do ciekawych dyskusji z następujących tematów: modelowanie i symulacja komputerowa, analiza i metody formalne, neuronauka poznawcza, ekonomia eksperymentalna, metody sztucznej inteligencji.
 

 
Cykliczna konferencja poświęcona nowym technologiom informatycznym i wykorzystaniu informatyki. Jest miejscem prezentacji prac badawczych młodych pracowników nauki i praktyki. W ramach tzw. "Panelu Młodych", zaprezentowane zostaną rozwiązywania problemów z zastosowaniem technologii informatycznych oraz wyniki badań naukowych.
 

 
KKIO jest wiodącą serią konferencji poświęconych badaniom i praktyce inżynierii oprogramowania. Konferencja jest skierowana do polskiego środowiska zajmującego się inżynierią oprogramowania. Jej celem jest stymulowanie badań i promocja współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prac dotyczących teorii i praktyki inżynierii oprogramowania, inicjatyw biznesowych oraz edukacji.